Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje

Atlanta » October 22, 2007 10:00

Mjesto Atlanta - USA, United States
Propovijedi sa ovog sastanka