Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje

Atlanta » August 12, 2012 18:00

Meeting with missionary Ewald Frank.

Mjesto Atlanta - USA, United States
Propovijedi sa ovog sastanka