Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Atlanta » October 21, 2007 10:00

Meeting with missionary Ewald Frank.

Místo: Atlanta - USA, United States
Kázáni z tohoto shromáždění