Ազատ քրիստոնյա մարդկանց առաքելություն

Հիսուս Քրիստոսը նույնն է երեկ, այսօր և հավիտյան: Եբր. 13:8

Լեզու:

Mbuji-Mayi » August 06, 2010 10:00

Place: Mbuji-Mayi - Stadium, Congo, Democractic Republic of
Sermons from this meeting