Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Christ and His Church in Prophecy / Ewald Frank