Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Christ et Son Eglise dans la prophétie / Ewald Frank