Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

1Tim 6:14-15: ,,Suorita tehtävä niin, että sinä pysyt ilman tahroja, ilman ryppyjä mei- dän HERRAMME Jeesuksen ilmestymiseen saakka, jonka määrättynä aikana autuas ja ainoa Valtias on antava käymän toteen, Hän, kunin- gasten Kuningas ja herrain HERRA.” (saks. Raam.)