Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

1Timothéüs 6: 14-15: “Dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar, tot by die verskyning van onse HERE Jesus Christus: Wat op sy eie tyd vertoon sal word, deur die salige en enigste Heerser, die Ko- ning van die konings en HERE van die here ...”