Freie Volksmission Krefeld r.y.

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Heb.13.8

Kieli

Muut maat

1Timothéüs 6: 14-15: “Dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar, tot by die verskyning van onse HERE Jesus Christus: Wat op sy eie tyd vertoon sal word, deur die salige en enigste Heerser, die Ko- ning van die konings en HERE van die here ...”