Mission Populaire Libre

Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement" (Hèbreux 13:8)

Langue:

Autres pays

1Timothéüs 6: 14-15: “Dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar, tot by die verskyning van onse HERE Jesus Christus: Wat op sy eie tyd vertoon sal word, deur die salige en enigste Heerser, die Ko- ning van die konings en HERE van die here ...”