Szabad Népmisszió

Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz (Zsid.13:8)

nyelv :

1 Timotheüs 6:14-15: “dat gij dit gebod onbevlekt en onberispelijk handhaaft tot de verschij- ning van onze Heere Jezus Christus, welke te zijner tijd de zalige en enige Heerser zal doen aanschouwen, de Koning der koningen en de Heere der Heren...’’