Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Sy verskillende komste En die gebeure daaraan verbonde
'n Bybelse Uiteensetting