Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Die Wederkoms van Christus / Ewald Frank

Sy verskillende komste En die gebeure daaraan verbonde
'n Bybelse Uiteensetting