Свободная народная Миссия

Исисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. Евр.13:8

Язык:

Die Wederkoms van Christus / Ewald Frank

Sy verskillende komste En die gebeure daaraan verbonde
'n Bybelse Uiteensetting