Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje

Ireo fihaviany samihafa
sy ireo trangan-javatra mifandraika amin’izany
Famelabelarana ara-Baiboly