Freie Volksmission Krefeld r.y.

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Heb.13.8

Kieli

Muut maat

Ireo fihaviany samihafa
sy ireo trangan-javatra mifandraika amin’izany
Famelabelarana ara-Baiboly