Free People's mission

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Heb.13.8

Language:

Ireo fihaviany samihafa
sy ireo trangan-javatra mifandraika amin’izany
Famelabelarana ara-Baiboly