Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Krefeld, Missions-Zentrum, September 02, 2018 10:00

Ewald Frank


Loading the player ...


anglicky Počúvať Stiahnuť MP3 Pozerať
nemecky Počúvať Stiahnuť MP3 Pozerať
francúzky Počúvať Stiahnuť MP3 Pozerať Čítať NEW !!!
taliansky Počúvať Stiahnuť MP3 Pozerať
česky Počúvať Stiahnuť MP3 Pozerať
polsky Počúvať Stiahnuť MP3 Pozerať
maďarsky Počúvať Stiahnuť MP3 Pozerať
rumunsky Počúvať Stiahnuť MP3 Pozerať
portugalsky Počúvať Stiahnuť MP3
srbo-chorvátsky Počúvať Stiahnuť MP3 Pozerať
fínsky Počúvať Stiahnuť MP3
bulharsky Počúvať Stiahnuť MP3