Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Krefeld, Missions-Zentrum, October 06, 2018 19:30

Ewald Frank


Loading the player ...


anglicky Počúvať Stiahnuť MP3
nemecky Počúvať Stiahnuť MP3 Pozerať
francúzky Počúvať Stiahnuť MP3 Čítať NEW !!!
španielsky Počúvať Stiahnuť MP3
taliansky Počúvať Stiahnuť MP3 Pozerať
česky Počúvať Stiahnuť MP3 Pozerať
polsky Počúvať Stiahnuť MP3 Pozerať
maďarsky Počúvať Stiahnuť MP3
rumunsky Počúvať Stiahnuť MP3
srbo-chorvátsky Počúvať Stiahnuť MP3 Pozerať
rusky Počúvať Stiahnuť MP3