Ազատ քրիստոնյա մարդկանց առաքելություն

Հիսուս Քրիստոսը նույնն է երեկ, այսօր և հավիտյան: Եբր. 13:8

Լեզու:

Krefeld, Missions-Zentrum, September 01, 2018 19:30

Ewald Frank


Loading the player ...


english լսել Բեռնել MP3 դիտել
german լսել Բեռնել MP3
french լսել Բեռնել MP3 դիտել կարդալ NEW !!!
italian լսել Բեռնել MP3 դիտել
czech լսել Բեռնել MP3
polish լսել Բեռնել MP3
romanian լսել Բեռնել MP3 դիտել
portugal լսել Բեռնել MP3 դիտել
serbo-croatian լսել Բեռնել MP3
russian լսել Բեռնել MP3