Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Krefeld, Missions-Zentrum, April 03, 2010 19:30

Ewald Frank


Loading the player ...


anglicky Počúvať Stiahnuť MP3
nemecky Počúvať Stiahnuť MP3
francúzky Počúvať Stiahnuť MP3 Čítať
španielsky Počúvať Stiahnuť MP3
taliansky Počúvať Stiahnuť MP3 Pozerať
česky Počúvať Stiahnuť MP3
polsky Počúvať Stiahnuť MP3
maďarsky Počúvať Stiahnuť MP3
rumunsky Počúvať Stiahnuť MP3
portugalsky Počúvať Stiahnuť MP3
srbo-chorvátsky Počúvať Stiahnuť MP3
rusky Počúvať Stiahnuť MP3