Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Lahore » March 10, 2006 10:00

Miesto: Lahore - Lahore, Pakistan
Kázania z tohoto zhromaždenia