Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje

Lahore » February 17, 2018 11:00

Mjesto Lahore - Lahore, Pakistan
Propovijedi sa ovog sastanka