Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Lahore » February 17, 2018 11:00

Miesto: Lahore - Lahore, Pakistan
Kázania z tohoto zhromaždenia