Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Berlin » April 15, 2006 14:00

Místo: Berlin - Haus DBB, Friedrichstr. 169, Germany
Kázáni z tohoto shromáždění