Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Berlin » April 15, 2006 14:00

Miesto: Berlin - Haus DBB, Friedrichstr. 169, Germany
Kázania z tohoto zhromaždenia