Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Berlin » April 23, 2005 17:00

Miesto: Berlin - Haus DBB, Friedrichstr. 169, Germany
Kázania z tohoto zhromaždenia