Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Lahore » November 11, 2018 21:30

Místo: Lahore - Pentecostal church, Pakistan
Kázáni z tohoto shromáždění