Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Jiné krajiny

Lahore » November 13, 2016 10:00

Místo: Lahore - Pentecostal church, Pakistan
Kázáni z tohoto shromáždění