Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Jiné krajiny

Chennai » March 09, 2018 17:30

Místo: Chennai - Chennai meeting place, India
Kázáni z tohoto shromáždění