Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Iné krajiny

Chennai » October 17, 2014 18:00

Miesto: Chennai - Chennai meeting place, India
Kázania z tohoto zhromaždenia