Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Chennai » October 17, 2014 18:00

Místo: Chennai - Chennai meeting place, India
Kázáni z tohoto shromáždění