Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje

Berlin » August 20, 2017 14:00

Mjesto Berlin - Hotel Hilton (Ballsaal), Mohrenstraße 1, 10117, Germany

- blob or text -


Propovijedi sa ovog sastanka