Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Berlin » April 06, 2012 14:00

Mjesto Berlin - Hotel Hilton (Ballsaal), Mohrenstraße 1, 10117, Germany

- blob or text -


Propovijedi sa ovog sastanka

Nema još ni snimka ni teksta