Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje

Lisboa » March 11, 2017 15:00

Mjesto Lisboa - A Voz Do Operário, R. da Voz do Operário 13, Portugal
Propovijedi sa ovog sastanka