Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje

Iași » July 17, 2016 18:00

Mjesto Iași - Sala Sporturilor, Romania
Propovijedi sa ovog sastanka