Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Iași » July 16, 2016 18:00

Kázáni z tohoto shromáždění