Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Iași » July 16, 2016 18:00

Kázania z tohoto zhromaždenia