Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Cluj » April 11, 1992 10:00

Miesto: Cluj - Local assembly in Cluj Napoca, Romania
Kázania z tohoto zhromaždenia