Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Iné krajiny

Cluj » August 16, 2015 10:00

Miesto: Cluj - Local assembly in Cluj Napoca, Romania
Kázania z tohoto zhromaždenia