Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Iné krajiny

Birmingham » August 09, 2015 13:00

Miesto: Birmingham - South Aston Church Centre, Upper Sutton Street, B6 5BN, United Kingdom
Kázania z tohoto zhromaždenia