Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Birmingham » August 08, 2015 15:00

Mjesto Birmingham - South Aston Church Centre, Upper Sutton Street, B6 5BN, United Kingdom
Propovijedi sa ovog sastanka