Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Jiné krajiny

Alexandria » June 09, 1991 17:00

Místo: Alexandria - Place, Romania
Kázáni z tohoto shromáždění


Předchozí shromáždění