Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Alexandria » June 09, 1991 17:00

Miesto: Alexandria - Place, Romania
Kázania z tohoto zhromaždenia


Predchádzajúce zhromaždenia