Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Alexandria » June 09, 1991 17:00

Място: Alexandria - Place, Romania
Проповеди на това събрание


Последни събрания