Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Different cities » November 27, 1965 19:30

imported from web PDF lsit of sermons

Miesto: Different cities - Different meeting places USA, United States
Kázania z tohoto zhromaždenia

Ešte nie sú dostupné žiadne audio/video záznamy z tohoto zhromaždenia, skúste prosím neskôr.


Predchádzajúce zhromaždenia