Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Different cities » November 28, 1965 19:30

Místo: Different cities - Different meeting places USA, United States
Kázáni z tohoto shromáždění


Předchozí shromáždění