Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Iné krajiny

Different cities » November 28, 1965 19:30

Miesto: Different cities - Different meeting places USA, United States
Kázania z tohoto zhromaždenia


Predchádzajúce zhromaždenia