Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Bratislava » May 29, 2004 12:30

Mjesto Bratislava - Dom kultúry Istropolis, Trnavské mýto 1, Slovakia
Propovijedi sa ovog sastanka