Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Bratislava » May 29, 2004 12:30

Miesto: Bratislava - Dom kultúry Istropolis, Trnavské mýto 1, Slovakia
Kázania z tohoto zhromaždenia


Predchádzajúce zhromaždenia