Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Bratislava » November 21, 2002 14:00

Mjesto Bratislava - Dom kultúry Istropolis, Trnavské mýto 1, Slovakia
Propovijedi sa ovog sastanka

Nema još ni snimka ni teksta