Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Cameroon » August 09, 2008 17:00

Místo: Cameroon - Cameroon meeting place, Cameroon