Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje

Yaoundé » July 09, 2008 17:00

Mjesto Yaoundé - Palais Polyvalent des sports de Yaoundé, Cameroon
Propovijedi sa ovog sastanka