Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Bruxelles » April 13, 2013 14:00

Miesto: Bruxelles - Hotel Thon, Avenue du Boulevard 17, Hotel Hall OSLO, B-1210, Belgium

Predchádzajúce zhromaždenia