Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Bruxelles » August 14, 2011 14:00

Място: Bruxelles - Hotel Thon, Avenue du Boulevard 17, Hotel Hall OSLO, B-1210, Belgium
Проповеди на това събрание