Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje

Bruxelles » August 14, 2011 14:00

Mjesto Bruxelles - Hotel Thon, Avenue du Boulevard 17, Hotel Hall OSLO, B-1210, Belgium
Propovijedi sa ovog sastanka