Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje

Kampala » July 15, 2008 17:00

Mjesto Kampala - Panafricana Freedom Square, Uganda

Between Usafi Market and Clock Tower Roundabout


Propovijedi sa ovog sastanka


Zadnji sastanci