Ujumbe ya watu wa uhuru

Yesu Kristo ni sawa sawa Jana, leo na hata milele. Ebr.13.8

Lugha:

Lubumbashi » August 09, 2007 10:00

Mahali: Lubumbashi - Mampala Tabernacle, 24 circular Avenue, Congo, Democractic Republic of
Mahubiri kutokea ku iyi makutano:


Makutano ya siku iyi, upia