Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Jiné krajiny

Bratislava » April 12, 1992 14:30

Místo: Bratislava - Kalvínsky kostol, Slovakia
Kázáni z tohoto shromáždění