Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Iné krajiny

Bratislava » April 12, 1992 14:30

Miesto: Bratislava - Kalvínsky kostol, Slovakia
Kázania z tohoto zhromaždenia