Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Bratislava » April 10, 1993 14:30

Mjesto Bratislava - Kalvínsky kostol, Slovakia
Propovijedi sa ovog sastanka