Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje

Leicester » September 23, 2012 10:00

Everybody is cordially invited. Thank you for understanding.

Mjesto Leicester - African Caribbean Centre, Maidstone Road, LE2 0UA, United Kingdom
Propovijedi sa ovog sastanka

Nema još ni snimka ni teksta


Zadnji sastanci