Free People's mission

Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Heb.13.8

Fiteny:

Leicester » September 22, 2012 15:30

Everybody is cordially invited. Thank you for understanding.

Toerana: Leicester - African Caribbean Centre, Maidstone Road, LE2 0UA, United Kingdom
Toriteny tamin’io fihaonana io

Mbola tsy misy horonana, na fitanana an-tsoratra an’io fihaonana io, azafady miverena amin’ny manaraka


Fihaonana vao tsy ela

  • September 23, 2012 10:00

    Mbola tsy misy horonana, na fitanana an-tsoratra an’io fihaonana io, azafady miverena amin’ny manaraka

  • September 22, 2012 15:30

    Mbola tsy misy horonana, na fitanana an-tsoratra an’io fihaonana io, azafady miverena amin’ny manaraka