Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Bielsko-Biala » May 22, 2011 10:00

Място: Bielsko-Biala - Hotel ZIAD, Al. Armii Krajowej 220, 43-316, Poland


http://www.ziad.bielsko.pl/hotel/hotel.html


Проповеди на това събрание