Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Bielsko-Biala » May 21, 2011 14:00

Miesto: Bielsko-Biala - Hotel ZIAD, Al. Armii Krajowej 220, 43-316, Poland


http://www.ziad.bielsko.pl/hotel/hotel.html


Kázania z tohoto zhromaždenia