Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Karlsruhe » August 01, 1955 19:00

Mjesto Karlsruhe - Meeting place 1955, Germany
Propovijedi sa ovog sastanka