Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Karlsruhe » August 18, 1955 19:00

Místo: Karlsruhe - Meeting place 1955, Germany
Kázáni z tohoto shromáždění